"Oefening Blauw Koord" in maart 2005.


Op 10 en 11 maart heb ik aan de “Oefening Blauw Koord” bij het 44ste Pantser Infanterie Bataljon in Havelte deelgenomen als waarnemer. De taak was om de Unifil gedachte uit te dragen tijdens deze oefening, de oefening is gelijk aan de oefening die werd gehouden voor dat men naar Libanon werd uitgezonden. Om het Unifil karakter nog verder te onderstrepen, reed er een witte YP-408 rond. Deze YP is het symbool van het 44ste en word onderhouden en bestuurd door Albert Vrijborg, korporaal 1 monteur berger bij het 44ste.

Wachten op het appel. Klaar voor appel. De YP-408
(Met dank aan Albert Vrijborg.)

Na het middag appel gaan op weg naar het voorterrein van de kazerne, waar een speciale bijeenkomst wordt gehouden. De overste staat stil bij het feit dat in 1980 tijdens de toen gehouden “Oefening Blauw Koord” in de buurt van Assen soldaat René van Well aan onderkoeling is overleden. Oud kameraden en familie van de omgekomen soldaat waren ook aanwezig bij deze plechtigheid. Nadat de overste verteld had over dit voorval, hield een oud kameraad nog een toespraak, Daarna werd samen met de familie een straatnaambord onthuld met de naam van de omgekomen soldaat erop. Vanaf dat moment gaat dit voorterrein verder als Sld. R. van Wellplantsoen.

Nadat de groepen waren ingedeeld ging de oefening van start, als de groepen onderweg zijn gaan wij (oud Unifillers) in de YP op pad langs de uitgezette controleposten voor deze oefening. Tijdens deze rondgang krijgen we bij de controleposten uitleg wat de groepen daar ter plaatse aan opdrachten moeten doen, voor zij verder mogen naar de controlepost. Tijdens de 2de rondgang langs de controleposten blijf ik achter bij de rivieroversteek over de Drentsche Hoofdvaart. De opdracht hier was om de rivieroversteek in zo kort mogelijke tijd te voltooien, de groepen moesten zelf een manier bedenken om alle spullen en manschappen via de aanwezige touwoverspanning naar de andere kant te krijgen. Helaas moest één soldaat dit bekopen met een nat pak, het vroor die avond dus dat was niet fijn. Na droge kleren aangedaan te hebben ging de betreffende soldaat weer met zijn groep verder. Verschillende soldaten behaalden ook natte voeten, maar gingen met droge sokken en schoenen weer verder. Toen de oefening voorbij was zijn wij weer met de YP terug gegaan naar de kazerne, waar wij als vanouds op een slaapzaal onze nachtrust opzochten.

Klaar om te beginnen. Groeps instructie. De eerste opdracht. Verder op pad. Rivier oversteek. Oude bepakking
(Met dank aan Berry Diestelhof)

De volgende dag was na het middag appel de uitreiking van het “Blauwe Koord’ en werden er tevens een aantal soldaten beëdigd, helaas voor alle aanwezige werkte het weer niet mee.

Zo eindigde het bijwonen van deze editie van “Oefening Blauw Koord”, een leuke ervaring en hopelijk tot de volgende oefening. Maar dan wel met beter weer en een zomerse temperatuur, dat geeft dan nog meer het Unifil gevoel.


"Oefening Blauw Koord" in oktober 2005.
Op 20 oktober 2005 was er weer een oefening Blauw koord, een grote groep oud Unifillers was hier bij aanwezig. De nieuwe bataljons adjudant had alles geregeld voor onze komst. Helaas waren er maar 4 groepen militairen die deze oefening moesten doen, zodat het lang wachten was tussen de verschillende groepen. De wachttijd liep soms wel op tot ruim 2 uur.

Om het wachten wat sneller te laten gaan zijn heb op de klimtoren geweest en de stormbaan, daarna met de YP-408 een rondje langs een aantal posten. Gelukkig was het weer die dag goed en was het de moeite waard om oefening Blauw koord bij te wonen. Hopelijk weer tot volgend jaar maart.

Klaar om te beginnen. De klimtoren. Onderaan de klimtoren. Omhoog. Nog verder. Ik ben er"Oefening Blauw Koord" in maart 2006.Op 16 maart 2006 was er weer een editie van oefening Blauw koord, een grote groep oud Unifillers was hier bij aanwezig. De BA had alles geregeld voor onze komst. Dit keer waren 9 groepen militairen die deze oefening moesten doen, zodat de groepen redelijk snel achter elkaar liepen.

Natuurlijk weer een aantal posten bezocht en bij de wateroversteek gewacht op een liefhebber van een nat pak. Daarna met de YP-408 en onze prive chauffeur Albert nog een rondje langs een aantal posten. Gelukkig was het weer die dag goed en was het wederom de moeite waard om oefening Blauw koord bij te wonen.

Vrijdagochtend op tijd er weer uit, na een nacht met het gezaag van Limburgs eikenhout (met dank aan Math). Bij de fourier langs voor wat spullen en daarna klaar maken voor de middag. Om 13.15 appel en aanvang van de ceremonie, beedigingen, gewonden speld, blauw koord en uitzendbanden.

. . . . .
(Met dank aan Math Tillemans)

. . . . . . . . . . .